Příklady 3. ročník

Energie výboje
Vychýlení vodiče v magnetickém poli
Magnetická síla a úhel vychýlení vodiče s proudem
Počet vyloučených částic při elektrolýze na elektrodě
Elektrolýza
Odpor elektrolytu
Graf indukovaného napětí
Rovnice střídavého napětí
Časový a fázorový diagram střídavého napětí
Časový diagram a rovnice střídavého napětí
Účinnost transformátoru
Ohnisková vzdálenost vypuklého zrcadla
Ohnisková vzdálenost dutého zrcadla