Příklady 1. ročník

Mezní rychlost při brždění
Volný pád
Pohyb po kružnici
Rychlost Měsíce
Kolotoč – úhel vychýlení
Rozklad síly a momentová věta
Kyvadlo – úhel vychýlení
Zrychlení na nakloněné rovině
Mechanická energie a práce
Účinnost zařízení
Vodorovný vrh
Perioda a rychlost družice
Perioda Merkuru
Přetížení pilota
Hmotnost Marsu
Stabilita – Převrácení krychle
Kinetická energie valivého pohybu válce
Kinetická energie valivého pohybu koule
Archimédův zákon – Člověk na kládě
Archimédův zákon – kra