Pokusy

Den otevřených dveří
Archimédův koktejl
Setrvačník
Nakloněná rovina
Těžiště
Glóbus smrti
Kužel
Lihová raketa
Balón na teplý vzduch
Svíčka a voda
Syrové a vařené vejce

Volný pád
Fontána
Bernouliho rovnice
Efekt motýlího křídla
Násoska a spojené nádoby
Karteziánský potápěč
Tlak 1
Tlak 2
Tlak 3
Páka jednozvratná
Páka dvojzvratná
Klín
Oblouk a klenba
Stěhujeme skříň
Kopeček vody
Anomálie vody
Nenewtonová kapalina
Mechanické oscilátory
Netradiční hudební nástroje
Regelace ledu
Leidenfrostův jev
Přenos tepla
Pevné látky
Povrchové napětí
povrchová síla
Zviditelnění zvuku
Výboj v plynech
Teplota
Vlhkost vzduchu
Baterie
Napětí
Elektrostatický kolotoč
Kolektor
Plazmová koule
Polovodičová dioda
Ohmův zákon pro část obvodu
Elektromotor a alternátor
Elektromagnetická indukce a transformátor
Modely magnetického pole
Magnetické vlastnosti látek
Magnetické pole cívky a elektromagnet
Jednoduchý obvod
Elektrický proud v kapalinách
Index lomu
Index lomu oleje a vody
Absorpce RGB
Oko a barevné vidění
Skládání barev
Úhlový průměr Slunce