Laboratorní práce – 2. ročník

2. ročník
Laboratorní práce č.1 Bezpečnost, ověření kinetické teorie
Laboratorní práce č.2Termodynamika, vedení a proudění tepla
Laboratorní práce č.3Určení měrné tepelné kapacity
Laboratorní práce č.4Molární veličiny
Laboratorní práce č.5Ideální plyn, stavové rovnice, kruhový děj,
tepelné motory
Laboratorní práce č.6Struktura a vlastnosti pevných látek
Laboratorní práce č.7Struktura kapalin
Laboratorní práce č.8Změny skupenství
Laboratorní práce č.9Mechanické kmitání
Laboratorní práce č.10Mechanické vlnění, zvuk