2. ročník

Základní poznatky molekulové fyziky

Vnitřní energie, práce, teplo

Struktura a vlastnosti plynu

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti kapalin

Změny skupenství

Mechanické kmitání a vlnění